Sztuka, malarstwo współczesne, malarstwo sakralne, poezja

Elżbieta Wasyłyk - malarstwo, poezja, sztuka

Recenzja książki „Personalizm w malarstwie polskim”

prof. Renata Rogozińska

Recenzja książki Elżbiety Wasyłyk pt. Personalizm w malarstwie polskim

Tytułową personalizację sztuki pojmuje Elżbieta Wasyłyk jako proces nasycania jej wartościami osobowymi,  a więc dotyczącymi istnienia człowieka w świecie, oraz spirytualnymi. Nie ukrywa przy tym, że szczególnie ważne są dla niej te ostatnie. Jako malarka, absolwentka poznańskiej PWSSP (obecnie Uniwersytet Artystyczny) i poetka porusza się bowiem w kręgu szeroko rozumianej tematyki religijnej, dając wyraz nie tylko cielesnej, lecz także duchowej kondycji człowieka, jego aspiracjom metafizycznym. Na sztukę sobistych preferencji etycznych i estetycznych, skupiając uwagę na twórczości zogniskowanej na egzystencji, wierze, eschatologii. Na kondycji człowieka, który – wobec świadomości swojej skończoności, ograniczoności – ufa w swe ostateczne przeznaczenie. Nie da się ukryć, że jest to wizja sztuki alternatywna wobec lansowanej przez współczesny art world i krajowe środowiska opiniotwórcze. Kreowanie naszego wizerunku w Europie jako kraju demokratycznego i postępowego, a nie tradycjonalistycznego i konserwatywnego, związało animatorów kultury z modernistami prezentującymi laicki i progresywny sposób widzenia. Eliminuje to ze sceny artystycznej twórców, którzy ujmują rzeczywistość w innych kategoriach niż lewicowe, a już w szczególności (deklaratywnie) katolickich. Wielu z nich pojawiło się na kartach tej książki.  W tym kontekście książka, obfitująca w trafne analizy tekstów filozoficznych, teologicznych, krytycznych oraz kompetentne interpretacje wybranych zjawisk artystycznych, stwarza możliwość antynomicznego wglądu w najnowsze dzieje sztuki polskiej. A przy okazji również w malarstwo samej Autorki, opisane i udokumentowane w rozdziale ostatnim.