Sztuka, malarstwo współczesne, malarstwo sakralne, poezja

Elżbieta Wasyłyk - malarstwo, poezja, sztuka

Witraże

Witraż, herb Darłowa wg projektu E. Wasyłyk, kościół M.B.Częstochowskiej,Darłowo, Współczesna sztuka sakralna

Witraż, herb Darłowa wg projektu E. Wasyłyk, kościół M.B.Częstochowskiej,Darłowo, Współczesna sztuka sakralna

E. Wasyłyk,ks.kard.Stefan Wyszyński, witraż wg proj. E.Wasyłyk, Piła Motylewo, sztuka sakralna

E. Wasyłyk,ks.kard.Stefan Wyszyński, witraż wg proj. E.Wasyłyk, Piła Motylewo, sztuka sakralna

E. Wasyłyk, projekt zrealizowanego witraża, Kościół w Krajence

E. Wasyłyk, projekt zrealizowanego witraża, Kościół w Krajence

E. Wasyłyk, projekt witraża, Jan Paweł II, Niech zstąpi Duch Twój

E. Wasyłyk, projekt witraża, Jan Paweł II, Niech zstąpi Duch Twój

E. Wasyłyk, Jan Paweł II, witraż wg proj. E.Wasyłyk, Piła Motylewo, szyuka sakralna

E. Wasyłyk, Jan Paweł II, witraż wg proj. E.Wasyłyk, Piła Motylewo, szyuka sakralna