Sztuka, malarstwo współczesne, malarstwo sakralne, poezja

Elżbieta Wasyłyk - malarstwo, poezja, sztuka

Gołębie

E. Wasyłyk, gołębie (2)

E. Wasyłyk, gołębie (2)


E. Wasyłyk, gołębie (3)

E. Wasyłyk, gołębie (3)

E. Wasyłyk, Gołębie, malarstwo

E. Wasyłyk, Gołębie, malarstwo

E. Wasyłyk, Gołębie, Malarstwo (2)

E. Wasyłyk, Gołębie, Malarstwo (2)

E. Wasyłyk, Gołębie, malarstwo (3)

E. Wasyłyk, Gołębie, malarstwo (3)

E. Wasyłyk, Gołębie, malarstwo

E. Wasyłyk, Gołębie, malarstwo

E. Wasyłyk, gołębie

E. Wasyłyk, gołębie

E. Wasyłyk, gołębie,malarstwo

E. Wasyłyk, gołębie,malarstwo

E. Wasyłyk, Dwa gołębie, rys. ołówkiem

E. Wasyłyk, Dwa gołębie, rys. ołówkiem