Sztuka, malarstwo współczesne, malarstwo sakralne, poezja

Elżbieta Wasyłyk - malarstwo, poezja, sztuka

Rozmowy

Rozmawiała Magdalena Rabizo

Gdy myślisz: „Ecce Homo” – „Oto człowiek”- jakie obrazy, refleksje, skojarzenia to wywołuje?

Gdy myślę „Hecce Homo” Oto Człowiek, najpierw widzę Jezusa Chrystusa. Boga-Człowieka odrzuconego i zamęczonego. Zaraz potem człowieka, osobę ludzką w dwóch sekwencjach. Pierwsza przedstawia człowieka zdeformowanego brakiem miłości: druga człowieka przebóstwionego, trwającego w uwielbieniu, wolnego i radosnego, pełnego pokoju. Te dwie sekwencje maja wspólną podstawę, pierwotny obraz, stworzony na podobieństwo Boga. Od początku mojej pracy malarskiej ukazuje odległość miedzy pierwsza sekwencja a druga. Przejście od pierwszej do drugiej jest życiem naznaczonym cierpieniem. Kierunek odwrotny jest śmiercią.

Czytaj dalej

Rozmawiała Barbara Chochołek

Rozmawiała Barbara Chochołek

Elżbieta Wasyłyk, dr hab. profesor AS, malarka, kierownik II pracowni malarstwa i rysunku w Akademii Sztuki w Szczecinie. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym i witrażem. Wspólnie z profesorem Kazimierzem Rocheckim maluje polichromię w naszym kościele.

Proszę nam przybliżyć swoją osobę.

Czytaj dalej