Sztuka, malarstwo współczesne, malarstwo sakralne, poezja

Elżbieta Wasyłyk - malarstwo, poezja, sztuka

Chopin

Malarstwo i muzyka Fryderyka Chopina

Malarstwo i muzyka Fryderyka Chopina,

Elżbieta Wasyłykobok muzyki Jana Sebastiana Bacha stanowi podstawę mojego przebywania w przestrzeni dźwięków uporządkowanych w formę dzieła o charakterze autotelicznym. W związku z tym rok 2010, który został ogłoszony Rokiem Chopinowskim przyjęłam jako zaproszenie do przygody artystycznej, która trwała przeszło dwa lata. W roku chopinowskim zrealizowałam jedynie dziesięć, w większości niewielkich płócien będących interpretacją portretów Chopina, ponieważ realizowałam w tym czasie rozległą polichromię w kościele p w. Bożego Ciała w Szczecinie i jednocześnie przygotowywałam się do kolokwium habilitacyjnego. Równolegle z wariacjami na temat portretu Chopina i dłoni na klawiaturze fortepianu, rozwijało się we mnie pragnienie ukazania przestrzeni muzyki. Nie chodziło mi jednak o dosłowne szukanie ekwiwalentu plastycznego dla poszczególnych utworów, ale o malarskie wyrażenie faktu, że muzyka Chopina stwarza możliwość transcendowania . Poprzez rzadko spotykaną w sztuce relacyjność triady wartości: dobra , prawdy i piękna, które poprzez wzajemny związek, pomnażają się w sobie i wzajemnie, wzbudza we mnie większe pragnienie wolności. W niektórych realizacjach skoncentrowałam się na „widzeniu” , które jest jednocześnie rodzajem „słyszenia”.

Czytaj dalej