Sztuka, malarstwo współczesne, malarstwo sakralne, poezja

Elżbieta Wasyłyk - malarstwo, poezja, sztuka

PROFANUM

Dyptyk

E. Wasyłyk, cz.lewa Dyptyku, olej płótno, 90x90, 2000, malarstwo współczesne, sztuka polska E. Wasyłyk, cz.prawa Dyptyku, olej płótno, 90x90, 2000, malarstwo współczesne, sztuka polska

E. Wasyłyk, cz.lewa Dyptyku, olej płótno, 90×90, 2000, malarstwo współczesne, sztuka polska

E. Wasyłyk, cz.prawa Dyptyku, olej płótno, 90×90, 2000, malarstwo współczesne, sztuka polska