Sztuka, malarstwo współczesne, malarstwo sakralne, poezja

Elżbieta Wasyłyk - malarstwo, poezja, sztuka

Portret Elżbiety, fot. Marcin BoduszekElżbieta WASYŁYK biogram

malarka, dr hab. prof. ndzw. Akademii Sztuki w Szczecinie.

Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym i projektowaniem witraży, krytyką sztuki i poezją. Jest dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Sztuki RP i stypendium Fondazione Giovanni Paolo II w Rzymie w 2001  roku. Jest laureatką min. VI Biennale Sztuki Sakralnej w Gorzowie Wlkp. Trzykrotnie nominowana do nagrody Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, laureatka Nagrody ZPAP XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie 2010.

Ważniejsze realizacje to: cykl płócien Pascha prezentowany w Instytucie Kultury Polskiej w Rzymie w 2001, Kształt obecności prezentowany w latach 2007-2009 w BWA w Pile, w Galerii Arsenał w Poznaniu i w Galerii Krypta u Pijarów w Krakowie, Rozważania w drodze – cykl prezentowany w Galerii CKiS Wieża Ciśnień w Koninie, cykl Re-Kreacja. Misterium osoby w Galerii u Jezuitów w Poznaniu oraz w Galerii ZPAP Kierat 1 w Szczecinie, oraz cyklu Chopin. Jest autorką polichromii w Kościele p. Jana Chrzciciela w Trzciance, polichromii w kaplicy Sióstr Opatrzności Bożej w Wielkiej Wsi k. Wolsztyna, oraz w kaplicy Bożego Ciała w kościele p.w. Bożego Ciała w Szczecinie. Zaprojektowała witraże m. in. do kościoła p w M. B. Częstochowskiej w Darłowie i do kościoła rzymsko-katolickiego w Pile – Motylewie. Współpracuje z Galerią Wieża Ciśnień w Koninie, dla której w latach 2007-2009 przygotowała cykl wykładów pt. Malarstwo w obrazie filmowym i z Biurem Wystaw Artystycznych w Pile. Wzięła udział w realizacji Marianowskiej Drogi Krzyżowej (2009). Jej Dyptyk malarski współtworzy kolekcję Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach (2005). Wydała trzy tomiki wierszy: Spotykamy się i Kształt obecności i Niebo nad sześcianem. Otrzymała wyróżnienie na XI Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego: Sen o Karpatach, trzecią nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O ludzką twarz człowieka” Krośnice 2001 i drugą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim z okazji 1000 rocznicy śmierci Św. Wojciecha w Dzierzgoniu.

Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Trzciance i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu ( obecny Uniwersytet Artystyczny). W 2007 uzyskała doktorat na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2012 tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Jest inicjatorka i współrealizatorka trzech wydarzeń interdyscyplinarnych w 2013 i 2014 roku: Chopin; malarstwo i muzyka w Galerii ZPAP Kierat 1 i Auli Akademii Sztuki w Szczecinie, w którym wzięli udział studenci z klasy prof. ndzw. Bogusława Rottermunda z Wydziału Instrumentalnego AS w Szczecinie i soliści Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej w Poznaniu; wydarzenia artystycznego Akordeon; obraz i muzyka, we współpracy z Galerią Rektorską i studentami z klasy doc. Jerzego Siemaka z Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie, oraz wydarzeni a Perkusja; obraz i muzyka przy współpracy z TRAFO Trafostacją Sztuki oraz studentami z klasy prof. ndzw Jorge Valcarcela.

Elżbieta Wasyłyk